SA Peipsiveere Hooldusravikeskus osutab ambulatoorset füsioteraapia individuaalteenust SA Alatskivi Tervisekeskuse ruumides aadressiga Päiksi tee 2b, Alatskivi alevik.

Teenusele saamiseks on vajalik perearsti saatekiri. Ravikindlustatud isiku füsioteraapia eest tasub Tervisekassa, visiiditasu ei rakendata. Ravikindlustusega hõlmamata isik tasub füsioteraapia eest ise (RT I, 10.10.2022, 1).
Tasulist füsioteraapia teenust SA Peipsiveere Hooldusravikeskus ei paku.

Teenuse sisu:
  • füsioterapeudiline hindamine
  • füsioterapeudilise diagnoosi määramine
  • füsioteraapia planeerimine
  • füsioteraapia tegevuste tegemine
  • teenuse osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis. 
Ühele isikule osutatakse perearsti saatekirja alusel füsioteraapia teenust kuni 60 korda kuue kuu jooksul, kordused määrab perearst saatekirjas. 
Füsioteraapiat viib läbi spetsiaalse väljaõppe saanud taastusravispetsialist ehk füsioterapeut.

Teenuse osutajad:
f
üsioterapeut Jana Aleksina on lõpetanud Tartu Tervishoiukõrgkooli füsioteraapia eriala 2021 a. Enne SA Peipsiveere Hooldusravikeskus tööle asumist on ta töötanud SA-s Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus. Jana omab pädevust kõigis vanusegruppides füsioteraapia teenuse pakkumiseks. Peipsiveere Hooldusravikeskuses on ta spetsialiseerunud eakate füsioteraapiale.
füsioterapeut Merlin Knude on omandanud erialase hariduse Tartus, praktiseerinud aastaid SA-s Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus ning lõpetanud käesoleval aastal magistrantuuri laste füsioteraapia erialal Belgias cum laude. Merlin omab pädevust kõigis vanusegruppides füsioteraapia teenuse pakkumiseks- lastest eakateni. 

Füsioteraapia teenusele registreerimise võimalused:
Jana Aleksina
  • vastuvõtt ainult perearsti saatekirjaga, aeg kokkuleppel
  • vastuvõtule registreerimine telefonil  +372 56504142 või  veebiregistratuur.ee/281                                                                                                                     
Merlin Knude
  • Vastuvõtt: E-R 9-17.00, kokkuleppel ka õhtused ajad
  • vastuvõtule registreerimine telefonil +372 53405259 või  veebiregistratuur.ee/281