SA Peipsiveere Hooldusravikeskus pakub statsionaarset õendusabi ja üldhooldusteenust.

Statsionaarse õendusabi teenusele võetakse ainult arsti saatekirja alusel.

Alates 13.05.2024 a. on patsiendi omaosalus iga ravipäeva eest  15 eurot, muid makseid ei lisandu. Peipsiääre valla sissekirjutusega patsiendile on omaosalus iga ravipäeva eest 10,00 eurot.

Täiendavat informatsiooni ravijärjekordade ja vastuvõtu tingimuste kohta annab vanemõde Kerli Uibo  tel +372 5 240 145    kerli@alatskivihooldekeskus.ee

Hooldekodu teenusele võetakse üldise järjekorra alusel.

Hinnakiri alates 01.07.2023 a. :
Ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus on 1350 EUR kuus, mille lisandub ravimitele tehtud kulutused.
  • KOV katab kulud palgafondile, personali koolitusele, tööriietusele, isikukaitsevahenditele ja töötervishoiule, mille prognoositav maksumus on 745 EUR kuus
  • Isik katab kulud majutusele, toitlustusele, hooldusvahenditele ja muud teenuse majandamisega seotud kulud, mille prognoositav maksumus on 605 EUR kuus

Suurema hooldusvajadusega inimese ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus  on 1450 EUR kuus, millele lisandub ravimitele tehtud kulutused.
  • KOV katab kulud palgafondile, personali koolitustele, tööriietusele, isikukaitsevahenditele ja töötervishoiule, mille prognoositav maksumus on 785 EUR kuus
  • Isik katab kulud majutusele, toitlustusele, hooldusvahenditele ja muud teenuse majandamisega seotud kulud, mille prognoositav maksumus on 665 EUR kuus

Täiendavat informatsiooni järjekorra ja vastuvõtu  kohta annab hooldeosakonna juhataja Katrin Ostra  tel +372 53 543 698  katrin@alatskivihooldekeskus.ee.

Alates 01.07.2023 a. panustab riik hooldekodu kohatasu maksmisesse.
Täpsem info: https://www.sm.ee/hooldereform